Kontroll er ikke alt, uten kontroll er alt ingenting!

Litt om oss, og vår virksomhet

Hva er ipsum?

Ipsum kommer fra latin, og betyr deg selv, deg, du. I vår kontekst sier vi at det er du, kunden som bestemmer. Dette også med utgangspunkt i dagens standarder, hvor; "Organisasjonen skal bestemme". 

Vår logo

Fargene vi benytter er kjent fra risikobilde og trafikklys bilde.


Vi ser det også som en progressiv pil som går fra rødt, gjennom gult til grønt. Veien mot samsvar!


Logoen viser også moduler, som er metoden vi benytter i vår tjenesteleveranse og ledelsessystemer. Og, Ipsum, du velger hvilken løsning du ønsker å få levert fra oss 

Hvem er vi

Vi har bakgrunn fra ulike fag og tjenesteområder. 


Erfaring fra både produksjon og tjenesteleveranse. 


Vi har jobbet med bl.a. kvalitet i nærmere 30 år. Og har bistått med å få virksomheter sertifisert gjennom vår rådgivning med eller uten våre systemer. 


Vi har jobbet med bl.a. kvalitet i nærmere 30 år. Og har bistått med å få virksomheter sertifisert gjennom vår rådgivning med eller uten våre systemer. 


Vi har jobbet med bl.a. kvalitet i nærmere 30 år. Og har bistått med å få virksomheter sertifisert gjennom vår rådgivning med eller uten våre systemer.